wz
Úvodní strana
Média a multimédia v pedagogické praxi
Konference
Cíl projektu
Média a multimédia v pedagogické praxi
Cílem projektu je rozšířit základní orientaci v možnostech jednotlivých médií a multimédií. Umožnit získaní dovedností s využíváním současných multimédií a jejich aplikování v oblasti vzdělávání s důrazem na mezipředmětové vazby. Podpořit naplňování požadavků kurikulární reformy a RVP, zejména průřezového tématu Mediální výchova a vzdělávacích oblastí Informační a komunikační technologie a Člověk a příroda.

Projekt je realizován Univerzitou Hradec Králové ve spolupráci s partnery - Karlovou univerzitou v Praze, Fakultou sociálních v
ěd a Pro-Centrál o.s.
Jednotlivé oblasti
Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento projekt je v současné době v udržitelnosti. V případě zájmu o kterýkoliv z nabízených kurzů nás neváhejte kontaktovat. Pro větší počet účastníků je možno realizovat vybrané kurzy i přímo na Vaší škole.

)

   Oblast 1 - Základní využívání multimédií ve výuce
Oblast 1
Oblast 2
Oblast 3
Oblast 4
Kontakty
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.01/02.0002
Tyto stránky již navštívilo
osob.
Kde nás najdete
Všechny nabízené kurzy jsou v současnosti za poplatek!
Realizátor projektu
Partneři projektu
ProCentrál, o.s.
Univerzita Karlova v Praze
Kurzy jsou určeny pracovníkům škol a školských zařízení
(ZŠ, SŠ, MŠ,...) v Královéhradeckém kraji
Oblast 5
digitální fotografie (fototechnika, světlo a barva, digitální zpracování), digitální video (záznam, zvuk, animace), vizu­alizér, interaktivní tabule, digitální knihovny, ochrana autorských práv, využívání multimediálních webových aplikací ve vzdělávání, e-learning

M1 Digitální fotografie
M2 Digitální video ve výuce
   Oblast 2 - Předmětové aplikace využití multimédií ve výuce
počítačová grafika ve výuce chemie, chemické pokusy podporované PC ve výuce, fyzikální měření podporované PC ve výuce, technologie strojního zpracování dřeva, technologie strojního zpracování kovů, práce s plasty

M3 Počítačová grafika ve výuce chemie
M4 Chemické pokusy podporované PC ve výuce
M5 Fyzikální měření podporované PC ve výuce
M6 Technologie strojního zpracování dřeva
M7 Technologie strojního zpracování kovů
M8 Práce s plasty
  Oblast 3 - Mediální výchova ve školách
základy mediální gramotnosti, příprava zařazení mediální výchovy do ŠVP, role médií v každodenním životě, média a životní styl, dějiny médií, média a jazyk, média a kultura, reklama a marketingové manipulace; součástí kurzu bude i diskuse o aktuální verzi modelových očekávaných výstupů vzdělávání

M9 Mediální výchova ve školách
   Oblast 4 - Filmová a multimediální tvorba
základy filmové řeči, teorie a praxe filmové a televizní tvorby, zpracování základních společenských témat ve filmové tvorbě, praktická cvičení z vybraných ukázek filmů a filmařských postupů včetně nácviku praktických dovedností, komentované projekce, přístup k filmovým projekcím - „jak se legálně dostat k filmu“

M10 Filmová a multimediální tvorba
   Oblast 5 - Rozvoj počítačové gramotnosti
základy práce na PC - tvorba dokumentů v MS Word podle typografických zásad, využití MS Excel a Internetu v praxi. Pokročilejší práce s PC - PowerPoint, základy počítačové grafiky, tvorba internetových stránek, možnosti publikování na internetu aj.

M11 Základy práce na PC
M12 Pokročilejší práce s PC

Novinky